Thị trường sơn nước toàn cầu dự kiến tới năm 2027 sẽ đạt 106,34 tỷ USD