Sơn Abott – Sơn nước cao cấp, công nghệ sản xuất CHLB Đức